Retreat

Dành cho doanh nghiệp

Facebook

CHƯƠNG TRÌNH RETREAT dành các tổ chức và nhóm lãnh đạo là một hành trình độc đáo và ý nghĩa, đem lại cho người tham gia trải nghiệm kết nối sâu sắc với chính mình, với người khác và với thiên nhiên.

Tham khảo: Chương trình Nuôi dưỡng tâm an dành cho Khách hàng VVIP của Prudential 2023. Link: https://youtu.be/iV6TlPXPZHA

Workshop

Kết hợp các thực hành Mindfulness (tỉnh thức) và quy trình Presencing (theo học thuyết U), chương trình Retreat giúp người tham gia làm mới mình, tái tạo năng lượng, khơi gợi ý nghĩa, niềm cảm hứng trong công việc và cuộc sống mà có thể họ đã bỏ bê vì những áp lực và căng thẳng trong công việc.

Ngoài ra, chương trình có thể đem đến những kiến thức và công cụ về thân, tâm, trí để giúp người tham gia nhìn lại mình, từ đó có thể điều chỉnh cách tiếp cận vấn đề, hay thay đổi thói quen để có cuộc sống cân bằng, thành công và hạnh phúc hơn.

Đối với một tổ chức thì chương trình Retreat dành cho nhóm quản trị, lãnh đạo là không thể thiếu để đào sâu sự gắn kết, thấu hiểu giữa các thành viên, phát huy ý thức dung hòa sự khác biệt và lãnh đạo tỉnh thức, cùng kiến tạo một tổ chức kiên định và bền vững hơn.

Chương trình Kết nối Bình an dành cho Thành viên CLB Chủ Nhiệm YBA các thời kỳ 2023

Trải nghiệm

Khoảng thời gian thư giãn để cùng vui chơi, khám phá những điều độc đáo, thú vị nơi mình đến.

Khoảng thời gian chất lượng để kết nối với chính mình, với người khác và thiên nhiên.

Khoảng thời gian hồi phục để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và tái khởi động.