Workshop

Dành cho doanh nghiệp

Facebook

Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo & huấn luyện tích hợp Khoa học về thiền, Hạnh phúc và An lạc, giúp phát huy Trí tuệ cảm xúc, Lãnh đạo tỉnh thức, Sức khỏe tinh thần và Gắn kết tổ chức.

4 nhóm chủ đề chuyên môn: Managing self – Managing others – Mindful leadership – Wellbeing at work.

Workshop

Là các chương trình đào tạo & huấn luyện được thiết kế theo yêu cầu, hướng tới mục tiêu phát huy năng lực quản trị, lãnh đạo và văn hoá tổ chức.

Các chủ đề chuyên môn:

  • Managing self
  • Managing others
  • Mindful leadership
  • Wellbeing at work

Các chương trình về Quản trị bản thân, Quản trị đội ngũ cung cấp cho cấp quản lý những kiến thức mới nhất về Khoa học não bộ, Trí tuệ cảm xúc, Tâm lý học cá nhân và tổ chức, đi kèm với những thực hành và công cụ có tính ứng dụng cao, đem lại ích lợi sâu sắc trong việc Quản trị Stress, Cân bằng Cảm xúc, Phát huy Năng lượng tích cực, Giao tiếp thấu cảm, Huấn luyện & phát huy tiềm năng cá nhân và đội ngũ.

Các chương trình về Lãnh đạo tỉnh thức, Sức khỏe tinh thần cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức và thực hành khoa học về Thiền tỉnh thức (Mindfulness), Hạnh phúc & An lạc (Happiness & Wellbeing) ứng dụng trong tổ chức. Đây là mảng kiến thức quan trọng giúp cá nhân tìm lại sự Cân bằng, Thấu hiểu.

Các chương trình này có thể tích hợp trong những chương trình Team Building, Strategic Meeting, People Day, Wellness hay Wellbeing Day để truyền cảm hứng và trao quyền cho đội nhóm tìm ra phương thức làm việc mới, đảm bảo mỗi cá nhân có thể hoàn thành mục tiêu kinh doanh, song song duy trì sức khỏe và sức bật để tiếp tục phát huy năng lực trong môi trường liên tục thay đổi và nhiều thách thức hiện nay.

Các chương trình này có thể được thiết kế theo format linh hoạt, trực tuyến và trực tiếp.

  • Giới thiệu: 1.5 giờ hoặc 3 giờ/buổi
  • Đào tạo & Thực hành: 1-2 ngày/chương trình
  • Chuỗi nhiều module: 1.5-2.5 giờ/module
  • Follow-up sau chương trình: 30-45 phút/buổi (trực tuyến) hoặc 1-1.5 giờ/buổi (trực tiếp)

 

Chương trình và Khách hàng

Tham khảo danh sách các chương trình và khách hàng đã trải nghiệm với Coach

Topics Clients
1. Bạn Ơi Khoẻ Không? (Triệu chứng Stress, Stress đến từ đâu, Cách nhận biết, Dừng lại & Thói quen tích cực cho Sức khỏe tinh thần)
Unilever
2. Thân-Tâm Ơi Khoẻ Không? (Mối quan hệ thân-tâm, Lợi ích, Định hướng cân bằng, sống khỏe, tích cực)
PNJ
3. Tỉnh thức nơi công sở (Định nghĩa, Ích Lợi, Thực hành, Ứng dụng Định Tâm, Thanh lọc suy nghĩ, Giảm Stress)
BAT, Novartis
4. Cân bằng cảm xúc (Hiểu về cảm xúc, Thực hành nhận biết và điều tiết cảm xúc, Chiến lược quản trị cảm xúc)
Abbott
5. Phát huy sức khoẻ tinh thần & hiệu suất sau đại dịch (Mối liên hệ giữa sức khỏe tinh thần & hiệu suất, Trạng thái FLOW của hiệu suất tối ưu và cách rèn luyện)
Keppel Land, Hitachi
6. Quản trị năng lượng (Mô hình quản trị năng lượng, Tự đánh giá các điểm +/- năng lượng cá nhân, Phát huy năng lượng bằng công cụ Neo sự nghiệp, Thiền & Thói quen tích cực)
Abbott
7. “Search Inside Yourself" - Lãnh đạo tỉnh thức xuất phát từ Google (Khoa học não bộ và Thực hành Tỉnh thức, Định nghĩa, thực hành & ứng dụng phát huy năng lực Trí Tuệ Cảm Xúc: Hiểu bản thân, Quản trị bản thân, Tạo động lực, Đồng cảm, Lãnh đạo)
Prudential, Merck
8. “Adaptive Resilience” - Phát huy sức bật toàn diện (Nhận diện vấn đề - Chuyển đổi tư duy - Xây dựng lòng tin: 3 bước với thực hành & ứng dụng để phát huy sức bật toàn diện)
VNG, Suntory PepsiCo