luong-ngoc-tien

“Đam mê chia sẻ kiến thức và thực hành chuyển hoá để ngày càng nhiều người sống tỉnh thức, cân bằng, hạnh phúc cho mình và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc đời.”

Coach
Lương
Ngọc Tiên

Coach
Lương
Ngọc Tiên

Hành trình Search Inside Yourself

Hành trình Search Inside Yourself

Coach
Lương
Ngọc Tiên

Coach
Lương
Ngọc Tiên

Hành trình Search Inside Yourself

Hành trình Search Inside Yourself

Coach
Lương
Ngọc Tiên

lnt
guest-1
guest-2
guest-1
guest-2
guest-2
guest-2
guest-2
guest-2

Listen on

Listen on

Listen on

Listen on

Listen on

Listen on

Watch on

Watch on

Nội dung mới

lnt

Lương Ngọc Tiên

Sáng lập Công ty One Life Connection Chuyên gia Phát triển lãnh đạo & tổ chức dựa trên Thiền ứng dụng và Trí tuệ cảm xúc

brands