Coach
Lương
Ngọc Tiên

Tỉnh thức • Cân bằng • Hạnh phúc

separator vertical

Đam mê chia sẻ kiến thức và thực hành chuyển hoá để ngày càng nhiều người sống tỉnh thức, cân bằng, hạnh phúc cho mình và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc đời.

Đam mê chia sẻ những kiến thức và thực hành chuyển hoá để ngày càng nhiều người sống tỉnh thức, cân bằng, hạnh phúc cho mình và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc đời​.

Coach
Lương
Ngọc Tiên

Tỉnh thức • Cân bằng • Hạnh phúc

Đào tạo chuyên sâu
& truyền cảm hứng

Dành cho doanh nghiệp

Huấn luyện &
chuyển hóa cuộc đời

Dành cho cá nhân

Bắt đầu ngay

Bắt đầu với Coach ngay hôm nay với cách thức thực hành thiền khoa học và không tôn giáo.
Chơi Video

Thực hành thiền
như thế nào?

Thực hành thiền giúp chúng ta có cơ hội chậm lại để nhìn sâu, nhận biết những gì đang diễn ra trong mình và xung quanh mình, nuôi dưỡng 3 trạng thái tâm: bình an, sáng tỏ và an lạc.

Thực hành thiền
như thế nào?

Thiền giúp mọi người có cơ hội nhìn vào bên trong, đào sâu hơn ba phẩm chất: Tập trung, Tỉnh thức và Lòng trắc ẩn.

Hành trình
Search Inside Yourself

Tìm hiểu thêm về Search Inside Yourself và tính ứng dụng của chương trình này trong việc phát triển năng lực lãnh đạo tỉnh thức trong tổ chức.

Chơi Video

Hành trình
Search Inside Yourself

Search Inside Yourself và tính ứng dụng của nó trong việc phát triển doanh nghiệp.

Chơi Video

Podcast
On Balance

Podcast phỏng vấn khách mời, Vblog chia sẻ của Coach giúp truyền cảm hứng về thiền và cuộc sống, đồng thời nuôi dưỡng và phát huy an lạc tinh thần cho người Việt Nam.

Podcast
On Balance

Khơi gợi, nuôi dưỡng và phát huy an lạc tinh thần cho người Việt.