luong-ngoc-tien

“Đam mê chia sẻ kiến thức và thực hành chuyển hoá để ngày càng nhiều người sống tỉnh thức, cân bằng, hạnh phúc cho mình và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc đời.”

Coach
Lương
Ngọc Tiên

Coach
Lương
Ngọc Tiên

Hành trình Search Inside Yourself

Hành trình Search Inside Yourself

Coach
Lương
Ngọc Tiên

Coach
Lương
Ngọc Tiên

Hành trình Search Inside Yourself

Hành trình Search Inside Yourself

Coach
Lương
Ngọc Tiên

lnt
guest-1
guest-2
guest-1
guest-2
guest-2
guest-2
guest-2
guest-2

VLOG

lnt

Coach Lương Ngọc Tiên

Sáng lập Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo One Life Connection

Chuyên gia Phát triển lãnh đạo & tổ chức dựa trên Khoa học não bộ, Thực hành tỉnh thức và Trí tuệ cảm xúc.

brandsbrandsbrands
brandsbrandsbrands
brandsbrandsbrands
brandsbrandsbrands
brandsbrandsbrands
brandsbrandsbrands
brandsbrandsbrands
brandsbrandsbrands
brandsbrandsbrands
brandsbrands

Nhận thông tin chương trình & tài nguyên mới nhất từ Coach Lương Ngọc Tiên gửi đến email của bạn.